W tej witrynie włączono pliki cookie w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi przeglądarki. Jeśli będziesz korzystać z naszej witryny bez wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki, uznamy to za wyrażenie zgody na tego rodzaju zastosowanie plików cookie.

Tytuł Projektu

Platforma transferu wiedzy FindFISH

Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa

Dofinansowanie
Dofinansowanie projektu:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Poddziałanie:
Instytucja wdrażająca:
Wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Czas realizacji:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
01. Komercjalizacja wiedzy
01.01. Ekspansja przez innowacje
01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne
Agencja Rozwoju Pomorza
5 365 733,99 PLN
3 375 304,39 PLN
styczeń 2017 – marzec 2022
Partnerzy
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk - Lider
Instytut Morski w Gdańsku - Partner 1
Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów - Partner 2
Cel Projektu

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców. Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej. Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy. Platforma FindFISH, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco podawać prognozy o warunkach środowiska morskiego Zatoki oraz miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo.

Platforma FindFish to usługa wykonana dla ZRM-OP, którzy będą ją udostępniać na szeroką skalę wszystkim zainteresowanym.

Kierowniki Projektu
dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IOPAN
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
tel.:
e-mail:
Woof! Woof!