W tej witrynie włączono pliki cookie w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi przeglądarki. Jeśli będziesz korzystać z naszej witryny bez wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki, uznamy to za wyrażenie zgody na tego rodzaju zastosowanie plików cookie.

1. Czym są pliki cookie

Pliki cookie są to pliki tekstowe o niewielkich rozmiarach, które przeglądarka internetowa otrzymuje od serwera, a następnie zapisuje na komputerze użytkownika.

2. Zastosowanie plików cookie

Pliki cookie są wykorzystywane w celu śledzenia aktywności użytkownika oraz zapisywania spersonalizowanych dla niego infromacji.

3. Pliki cookie strony internetowej projektu

W celu poprawnego korzystania ze strony internetowej wprowadzone zostały następujące pliki cookie:
  • „J_SESSION_ID” - unikalny identyfikator użytkownika pozwalający aplikacji internetowej na realizacje oferowanych przez nią usług.
  • „COOKIE_ACCEPTANCE” - informacja pozwalająca zidentyfikować, czy użytkownik zaakceptował obsługę plików cookies na stronie internetowej.
  • „KC_RESTART” - wykorzystywane jedynie na potrzeby procesu logowania użytkownika do systemu.
  • „KEYCLOAK_IDENTITY” - wykorzystywane jedynie na potrzeby procesu logowania użytkownika do systemu.
  • „KEYCLOAK_SESSION” - wykorzystywane jedynie na potrzeby procesu logowania użytkownika do systemu.
Tytuł Projektu

Platforma transferu wiedzy FindFISH

Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa

Dofinansowanie
Dofinansowanie projektu:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Poddziałanie:
Instytucja wdrażająca:
Wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Czas realizacji:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
01. Komercjalizacja wiedzy
01.01. Ekspansja przez innowacje
01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne
Agencja Rozwoju Pomorza
5 365 733,99 PLN
3 375 304,39 PLN
styczeń 2017 – marzec 2022
Partnerzy
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk - Lider
Instytut Morski w Gdańsku - Partner 1
Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów - Partner 2
Cel Projektu

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji wyników projektu badawczo-wdrożeniowego (zakończonego „pierwszą produkcją”) realizowanego przez instytucje B+R i przedsiębiorców. Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH opartej o badania in situ, dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych oraz o numeryczne modelowanie parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych Zatoki Gdańskiej. Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy. Platforma FindFISH, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco podawać prognozy o warunkach środowiska morskiego Zatoki oraz miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo.

Platforma FindFish to usługa wykonana dla ZRM-OP, którzy będą ją udostępniać na szeroką skalę wszystkim zainteresowanym.

Kierownik Projektu
dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IOPAN
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
tel.:
e-mail:
Woof! Woof!